O firmie  

Informacje ogólne

Firma
" Zarządzanie i Administrowanie Nieruchomościami - GŁAZIK "
z siedzibą przy ul. Stefana Batorego 4/2 w Gdyni ,
NIP 586-149-27-92 , Regon 191586836, powstała w 1997 r. i jest firmą prywatną.
Wpisana do rejestru działalności gospodarczej Urzędu Miasta Gdyni
pod numerem 40237 .
Firma ma określony zakres działania na terenie całego kraju.

Właścicielami firmy są :

Anetta Głazik, ekonomista

- licencja zawodowa Zarządcy Nieruchomości o numerze 5021,
- państwowe zezwolenie nr 316446/02 na wykonanie czynności
agenta ubezpieczeniowego,
- radna dzielnicy Gdynia -Śródmieście,

Tomasz Głazik, wykształcenie wyższe techniczne

- państwowe zezwolenie nr 316447/02 na wykonanie czynności
agenta ubezpieczeniowego,

Działalność firmy to m. in .:

- usługi zarządzania nieruchomościami :

- wspólnot mieszkaniowych,
- prywatnych właścicieli,
- komunalnymi,
- komercyjnymi.

- usługi zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi i komercyjnymi,
- usługi księgowości i rachunkowości,
- usługi w zakresie utrzymania porządku i czystości,
- usługi konserwacyjno-remontowe,
- usługi konsultacyjne i doradcze dla wspólnot mieszkaniowych.

Anetta Głazik zajmuje się zarządzaniem nieruchomościami od 1995 r. i administruje do dnia dzisiejszego jedną z pierwszych Wspólnot Mieszkaniowych, które zrezygnowały z usług administracji komunalnych w 1995 r. w chwili wejścia w życie Ustawy o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994 r.

Firma " Zarządzanie i Administrowanie Nieruchomościami - GŁAZIK " jest ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości.

Obecnie zarządzamy i administrujemy nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych o łącznej powierzchni użytkowej wraz z pomieszczeniami przynależnymi w granicach 70.000,00 m2 oraz około 500,00 m2 powierzchni garażowej. Są to nieruchomości wywodzące się z zasobów administracji komunalnych (Abk-3, Abk-4, Abk-1), wojskowych (WAM-OT), kolejowych (PKP-ZGM) oraz nieruchomości developerskie i prywatne.


 

Powered by Agencja VSP